Софтверско инжењерство (ОАС)

softversko
ИНФОРМАЦИЈЕ
Шеф студијског програма:
Проф. др Един Долићанин
edolicanin@np.ac.rs