OBAVEŠTENJE

Dopunski februarski ispitni rok u školskoj 2020/2021. godini održaće se 18. i 19. februara 2021. godine prema utvrđenom rasporedu ispita.

Prijava ispita obaviće se 11. i 12. februara 2021. godine od 10 h do 13 h .

Napomena: U dopunskom februarskom ispitnom roku student može prijaviti i polagati samo1 (jedan) ispit.

09.02.2021. godine
Studentska služba