Обавештење мултидисциплинарне науке

  • Менаџмент у високом образовању
  • Енергетска ефикасност у зградарству
  • Енергетска ефикасност, обновљиви извори енергије и утицај на животну средину
  • Образовање професора стручних предмета – одбрана мастер рада