Obaveštenje multidisciplinarne nauke

  • Menadžment u visokom obrazovanju
  • Energetska efikasnost u zgradarstvu
  • Energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije i uticaj na životnu sredinu
  • Obrazovanje profesora stručnih predmeta – odbrana master rada
    • Termin: 29.10.2019 u 14:00h, sala 301
    • Kandidat: Asmir Murić
    • Tema: Inkluzivno obrazovanje, zakonska regulativa, školska praksa