OBAVEŠTENJE O NAČINU RADA I ORGANIZOVANJA NASTAVE NA DRŽAVNOM UNIVERZITETU U NOVOM PAZARU