OBAVEŠTENJE O NAČINU SLANJA NASTAVNOG MATERIJALA

Poštovani nastavnici i saradnici,

nastavni materijal šaljite po departmanima na sledeće email adrese:

pravne@np.ac.rs

ekonomske@np.ac.rs

filoloske@np.ac.rs

filozofske@np.ac.rs

matematicke@np.ac.rs

tehnicke@np.ac.rs

hemijskotehnoloske@np.ac.rs

biomedicinske@np.ac.rs

umetnost@np.ac.rs

biotehnicke@np.ac.rs

ako se predmet sluša na više departmana poslati za svaki departman posebno.

upustvo o nacinu slanja dobicete putem sluzbenog emaila