OVERA ZIMSKOG SEMESTRA ŠKOLSKE 2020/2021. GODINE

OVERA ZIMSKOG SEMESTRA ŠKOLSKE 2020/2021. GODINE OBAVIĆE SE U PERIODU OD 21. DO 25. 12. 2020. GODINE.

PRIJAVA ISPITA ZA DECEMBARSKI I JANUARSKI ISPITNI ROK JE OD 21. DO 25. 12. 2020. GODINE.
DECEMBARSKI ISPITNI ROK ODRŽAĆE SE 29. i 30. 12. 2020. GODINE.

NAPOMENA: U DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKU STUDENT MOŽE PRIJAVITI I POLAGATI SAMO
JEDAN ISPIT.

RASPORED POLAGANJA ISPITA U JANUARSKOM ISPITNOM ROKU BIĆE BLAGOVREMENO ISTAKNUT NA
SAJTU UNIVERZITETA I OGLASNIM TABLAMA.

STUDENTSKA SLUŽBA

09.12.2020. GODINE