abjelak@np.ac.rs

Adnan Bjelak

Saradnik u nastavi

Adnan Bjelak rođen je 6. 12. 1990. godine u Prijepolju, gde završava osnovnu i srednju školu. Osnovne i master akademske studije završava na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, Departman za filološke nauke, Srpska književnost i jezik. Akademske 2016/17. upisuje doktorske studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, modul Jezik, gde polaže sve ispite i prijavljuje temu doktorske disertacije. U periodu od 2016. do 2018. angažovan je kao demonstrator na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru,

Stečeno visoko obrazovanje

Osnovne studije

Državni univerzitet u Novom Pazaru – 2013 godine

Master studije

Državni univerzitet u Novom Pazaru – 2014 godine

Doktorske studije

—– – ———–

Nastavna zvanja

Saradnik u nastavi

Državni univerzitet u Novom Pazaru – 2013 godine – Naučna oblast / lingnvistika – 2018 godine

Angažovanje po predmetima

Standardni srpski jezik 1: fonetika sa fonologijom

Osnovne studije I – godina – Obavezan predmet

Standardni srpski jezik 2: morfologija

Osnovne studije II – godina – Obavezan predmet

Standardni srpski jezik 3: sintaksa

Osnovne studije III – godina – Obavezan predmet

Srpski jezik 1

Osnovne studije I – godina – Obavezan predmet

Srpski jezik 2

Osnovne studije II – godina – Obavezan predmet

Pravopis srpskog jezika sa osnovama akademskog pisanja

Osnovne studije I – godina – Obavezan predmet

Istorija pisma i knjige Osnovne akademske studije

Osnovne studije IV – godina – Izborni predmet

Scenska umetnost

Osnovne studije II – godina – Obavezan predmet

Norma jezika

Osnovne studije IV – godina – Izborni predmet

Književnost za decu i omladinu (Srpska književnost i jezik)

Jezička kultura

Kreativno pisanje

Istorija pisma, knjige i bibliotekarstva ( Vaspitač u predškolskim ustanovama)

Književnost za decu ( Vaspitač u predškolskim ustanovama)

KRATAK PRIKAZ STRUČNOG I PEDAGOŠKO-NAUČNOG RADA