adnan_bjelak@msn.com

Adnan Bjelak

Saradnik u nastavi

Stečeno visoko obrazovanje

Osnovne studije

Državni univerzitet u Novom Pazaru – 2013 godine

Master studije

Državni univerzitet u Novom Pazaru – 2014 godine

Doktorske studije

—– – ———–

Nastavna zvanja

Saradnik u nastavi

Državni univerzitet u Novom Pazaru – 2013 godine – Naučna oblast / lingnvistika – 2018 godine

Angažovanje po predmetima

Standardni srpski jezik 1: fonetika sa fonologijom

Osnovne studije I – godina – Obavezan predmet

Standardni srpski jezik 2: morfologija

Osnovne studije II – godina – Obavezan predmet

Standardni srpski jezik 3: sintaksa

Osnovne studije III – godina – Obavezan predmet

Srpski jezik 1

Osnovne studije I – godina – Obavezan predmet

Srpski jezik 2

Osnovne studije II – godina – Obavezan predmet

Pravopis srpskog jezika sa osnovama akademskog pisanja

Osnovne studije I – godina – Obavezan predmet

Istorija pisma i knjige Osnovne akademske studije

Osnovne studije IV – godina – Izborni predmet

Scenska umetnost

Osnovne studije II – godina – Obavezan predmet

Norma jezika

Osnovne studije IV – godina – Izborni predmet

KRATAK PRIKAZ STRUČNOG I PEDAGOŠKO-NAUČNOG RADA