oljazizovic@gmail.com

Olivera Žižović

Docent

Stečeno visoko obrazovanje

Osnovne studije

Filološki fakultet, Beograd – 2003 godine

Magistarske studije

Filološki fakultet, Beograd – 2008 godine

Doktorske studije

Filološki fakultet, Beograd – 2012 godine

Nastavna zvanja

Saradnik u nastavi

Državni univerzitet u Novom Pazaru – Naučna oblast /Opšta književnost i teorija književnosti – 2009 godine

Asistent

Državni univerzitet u Novom Pazaru – Naučna oblast /Opšta književnost i teorija književnosti – 2009 godine

Docent

Državni univerzitet u Novom Pazaru – Naučna oblast /Opšta književnost i teorija književnosti – 2012 godine

Angažovanje po predmetima

Teorija književnosti I

Osnovne studije I – godina – Obavezan predmet

Teorija književnosti II

Osnovne studije I – godina – Obavezan predmet

Opšta književnost I

Osnovne studije II – godina – Obavezan predmet

Opšta književnost II

Osnovne studije II – godina – Obavezan predmet

Opšta književnost III

Osnovne studije III – godina – Obavezan predmet

Opšta književnost IV

Osnovne studije III – godina – Obavezan predmet

Osnovi teorije književnosti

Osnovne studije (studiski program Vaspitač u predškolskim uzrastima) III – godina – Obavezni predmet

Književne teorije 20. veka

Osnovne studije III – godina – Obavezni predmet

Metodologija i tehnika izrade naučnog rada

KRATAK PRIKAZ STRUČNOG I PEDAGOŠKO-NAUČNOG RADA

 

Knjige:
1) Ahilejeve suze: arhetipsko putovanje kroz Homerovu „Ilijadu“, Fedon, Beograd, 2018, str. 317.
2) Snovi i individuacija: „Josif i njegova braća“ Tomasa Mana, Službeni glasnik, Beograd, 2013, str. 221.
3) Snovi Mihaila Bulgakova, Fedon, Beograd, 2013, str. 303.
4) Živi lik istine F. M. Dostojevskog: „San smešnog čoveka“, Konras, Beograd, 2013, str. 189.
5) Poetika i psihologija groteske, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2009, str. 106.

Sastavni delovi u knjigama (predgovori, priređivački rad i recenzije):
1) „Plodovi saznanja sa drveta života“ (str. XV-XXXV), u: Karl Gustav Jung, Dečji snovi: beleške sa seminara održanog 1936-1941, Fedon, Beograd, 2018.
2) „Snovi Ivana Nastovića“ (str. 11-104), u: Ivan Nastović, Uvod u dubinsku psihologiju, Prometej, Novi Sad, 2015.


Stručni časopisi, zbornici radova:
1) „Mitopoetski svet Ismeta Rebronje u ramanu ’Beli unuci’“, Zbornik radova sa okruglog stola o književnom stvaralaštvu Ismeta Rebronje, Akedemska misao, Beograd, 2018, str. 95-114.
2) „Energija pesničkog i slikarskog zaumlja“, (prikaz knjige Benedikta Livšica, Jednoipooki strelac, Službeni glasnik, Beograd, 2016), Književna istorija, god. 68, br. 159 (2016), str. 377-380.
3) „Lepa Jelena i Sofija – novi obrazac ženstva u romanu ’Dvojež’ Dragana Stojanovića“, Povelja (2), 2016, str. 98-119.
4) „Žensko i muško načelo u pripoveci ’Kasandra’ Kriste Volf“, u: Susreti kultura, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2016. str. 315-329.
5) „Vizija Večnog Ženskog u poemi ’Tri susreta’ Vladimira Solovjova“, u: Simbolizam u svom i našem vremenu, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet i Društvo za kulturnu saradnju Srbija-Francuska, Beograd, 2016. str. 443-456.
6) „Mihail Bulgakov“, u: Aleksandar Gajšek, Agape: religija u svetskoj književnosti, (Antologija 3), Agape knjiga, Beograd, 2016, str. 230-251.
7) „Remizovljevo sagledavanje snova u stvaralaštvu Ivana Turgenjeva“, u: Časopis Ruski arhiv (1928-1937) i kultura ruske emigracije u Kraljevini SHS / Jugoslaviji, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2015, str. 409-426
8) „Jungov(ski) pristup književnosti“, Književna istorija, god. 47, br. 156 (2015), str. 301-323.
9) „Kasandrina istina“, u: Komparativna književnost: teorija, tumačenja, perspektive, Filološki fakultet, Beograd, 2016, str. 483-492.
10) „Prostori snova: Oniričko kao poetološki i antropološki problem“ (ur. Živa Benčić, Dunja Fališevac, Disput, Zagreb, 2012.), /prikaz zbornika radova/, Zbornik za slavistiku Matice srpske, br. 87, Novi Sad, 2015, str. 299-304.
11) „Život kao metafora – autobiografski roman Viktora Šklovskog ’Zoo ili pisma ne o ljubavi’“, u: Preispitivanja : autofikcija u fokusu komparatistike, Filološki fakultet, Beograd, 2014, str. 175–184.
12) „Prekomernost samozavaravanja“ (prikaz knjige Jasmine Ahmetagić, Knjiga o Dostojevskom: bolest prekomernog saznanja, Beograd, Dereta, 2013.), Zbornik za slavistiku Matice srpske, br. 85, Novi Sad, 2014, str. 232-235.
13) „Filigransko stvaralaštvo Dragana Stojanovića: jedno čitanje romana ’Urednik od iskustva’“ (I) i (II), Sveske, Pančevo, I deo: br. 111 (2014), str. 74-81; II deo br. 113 (2014), str. 42-47.
14) „San Gustava Ašenbaha u pripoveci ’Smrt u Veneciji’ Tomasa Mana“, Književna istorija, Beograd, br. 149 (2013), str. 121–133.
15) „Magija reči u pripoveci Momčila Nastasijevića ’Zapis o darovima moje rođake Marije’“, Poznańskie Studia Slawistyczne, 4. Poznań 2013, Adam Mickiewicz University Press, str. 221–236.
16) „Tumačenje ’Sna smešnog čoveka’ F. M. Dostojevskog“, Zbornik Matice srpske za slavistiku, br. 82, Matica srpska, Novi Sad, 2012, str. 19–39.
17) „Problem mogućnosti i opravdanosti tumačenja literarnih snova“, Književna istorija, Beograd, br. 147 (2012), str. 455-467.
18) „Snovi Pontija Pilata u romanu Mihaila Bulgakova ’Majstor i Margarita’“, Istočnik, Beograd, godina XXI, broj 81-82, 2012, str. 113-137.
19) „Josifovi ’biblijski snovi’ u romanu Tomasa Mana ’Josif i njegova braća’“, Povelja, Kraljevo, 2 (2012), str. 110-121.
20) „Paradoksalna priroda pripovednih strategija“ (prikaz knjige Tanje Popović, Strategije pripovedanja, Službeni glasnik, Beograd, 2011.), Letopis Matice srpske, april-maj 2012, knj. 489, sv.4-5. str. 792-797.
21) „Apulejev ’Zlatni magarac’ i Bulgakovljev ’Majstor i Margarita’ – metamorfoza Lucija i Ivana Bezdomnog“, u: Antički kod u slovenskim književnostima, Filološki fakultet, Beograd, 2011, str. 113-129.
22) „Brojanje do tri“, (o dramama Milorada Pavića), Letopis Matice srpske, God. 180, knj. 473, sv. 3 (mart, 2004.) str. 394-405.
23) „Upotreba groteske u Rilkeovom romanu ’Zapisi Maltea Lauridsa Brigea’“, Književna istorija, god. 35, br. 120/121 (2003), str. 495-501. Odlukom uredništva preštampano u: Zbornik u čast Aleksandra Petrova, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2004.