ssemsovic@np.ac.rs

Sead Šemsović

Docent

Stečeno visoko obrazovanje

Osnovne studije

—— – —– godine

Master studije

——– – —- godine

Doktorske studije

—– – ———–

Nastavna zvanja

Saradnik u nastavi

—– – Naučna oblast / —— ——– godine

Angažovanje po predmetima

---------

Osnovne studije – godina – Obavezan predmet

KRATAK PRIKAZ STRUČNOG I PEDAGOŠKO-NAUČNOG RADA