snezana131377@gmail.com

Snežana Paser Ilić

Asistent

Stečeno visoko obrazovanje

Osnovne studije

Filološki fakultet u Beogradu – 1999 godine

Magistarske studije

Filološki fakultet u Beogradu – 2006 godine

Doktorske studije

Filološki fakultet u Beogradu 2012 – 2012 godine

Nastavna zvanja

Saradnik u nastavi

—– – Naučna oblast / —— ——– godine

Asistent

Državni univerzitet u Novom Pazaru – Naučna oblast /srpska književnost – 2018 godine

Angažovanje po predmetima

Usmena književnost

Osnovne studije I – godina – Obavezan predmet

Srpska književnost 19. v. 1

Osnovne studije II – godina – Obavezan predmet

Nove nastavne metodologije

Osnovne studije IV – godina – Izborni predmet

Teorija književnosti 2 - vežbe

Osnovne studije I – godina – Obavezni predmet

Metodika nastave srpskog jezika i književnosti - vežbe

Osnovne studije IV – godina – Obavezni predmet

Srpski jezik 1

Osnovne studije I – godina – Obavezni predmet

Srpski jezik 2

Osnovne studije II – godina – Obavezni predmet

Scenska umetnost

Osnovne studije II – godina – Obavezni predmet

KRATAK PRIKAZ STRUČNOG I PEDAGOŠKO-NAUČNOG RADA

Oblasti istraživanja: usmena književnost, književnost za decu, komparativna proučavanja.

Objavljeni radovi:

• Snežana Paser, ,,Stihovi humorističnog sadržaja u poeziji za decu Branka Ćopića”, Godišnjak Matice drežničke: časopis za nauku, kulturu, književnost i umetnost, god. 1, br. 1, Čigoja štampa, Beogad, 2007, 51–57.
• Snežana Paser, „Bajka Desanke Maksimović u kontekstu usmene tradicije i evropskog nasleđa“, Detinjstvo, 3-4/2012, Zmajeve dečje igre, Novi Sad, 2012, 9–19.
• Snežana Paser, „Tražim pomilovanje Desanke Maksimović u svetlu novog čitanja“, Konteksti: zbornik radova, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2012, 671–692.
• Snežana Paser, „Elementi folklora i poetike u Ševi Nebesnici“, Nad celokupnim delom Desanke Maksimović, zbornik radova, ur. Staniša Tutnjević, Zadužbina „Desanka Maksimović“, Beograd, 2013, 215-230.
• Snežana Paser, Folklorni elementi u stvaralaštvu Desanke Maksimović, Zadužbina „Desanka Maksimović“, Beograd, 2013.
• Snežana D. Paser Ilić, „Pradevojčica u svetlu obredno-običajne prakse“, Detinjstvo, 4/2014, Zmajeve dečje igre, Novi Sad, 2014, 17–31.
• Snežana Paser Ilić, „Njegošu pesme duboke odanosti“, Medijski dijalozi: časopis za istraživanje medija i društva, god. 7, br. 20, Podgorica, 2014, 735–744.
• Snežana Paser, „Humor u poeziji za decu Branka Ćopića“, Ćopićevsko modelovanje stvarnosti kroz humor i satiru, zbornik radova, tom 3, Grac–Banjaluka, 2014, 151–168.
• Snežana Paser Ilić, „Poezija Branka Ćopića – prostor i vreme“, Ćopićeva poetika prostora, zbornik radova, tom 6, Grac–Banjaluka, 2017, 163–190.
• Snežana Paser Ilić, „Zavičajni prostor u poeziji Branka Ćopića – od faktografije do fantazije“, u: Ćopićeva poetika zavičaja, zbornik radova, tom 7, Grac–Bihać, 2018, 167–185.
• Snežana Paser Ilić, „Folklorno nasleđe kao duhovni zavičaj“, Pesnički zavičaj Desanke Maksimović, zbornik radova, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2019, 81– 102.