@np.ac.rs

Marija Pantović

Saradnik u nastavi

Stečeno visoko obrazovanje

Osnovne studije

Srpski jezik i književnost završene 2013. godine na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu

Master studije

Srpska književnost i jezik završene 2014. godine na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru

Doktorske studije

Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, smer: književnost 2015 godine

Nastavna zvanja

Saradnik u nastavi

—– – Naučna oblast / —— ——– godine

Angažovanje po predmetima

---------

Osnovne studije – godina – Obavezan predmet

KRATAK PRIKAZ STRUČNOG I PEDAGOŠKO-NAUČNOG RADA

1. „Melanholija u Bespuću Veljka Milićevića”, Nasleđe, Kragujevac, broj 38, 2017. str. 225–245 (UDK 821.163.41-31.09, ISSN 1820-1768 )
2. „Persona dramatis u drami Maska Miloša Crnjanskog”, Lipar, časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu, Kragujevac, 2016, broj 60, str. 63–85. [UDK 821.163.41-2-09, ISSN 1450-8338]
3. „Odbrana tradicije kroz folklorni obrazac letopisa Perunovih potomaka Desanke Maksimović”, Lipar, časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu, Kragujevac, 2017, broj 62, str. 97–111. [UDK 821.163.41-14.09 , ISSN 1450-8338]

4. Psihološki aspekti fenomena smrti u romanu Bespuće Veljka Milićevića, Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13, Tanatos 2, tom 168, 2019, Wrocław, 485-493. DOI: 10.19195/0137-1150.168.41.

5. „Antiseksualnost i melanholija Druge knjige Seoba Miloša Crnjanskog”, Savremena proučavanja jezika i književnosti: zbornik radova sa VII naučnog skupa mladih filologa Srbije, Knj. 2, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, 2016, Kragujevac, 2017, 8/2, str. 323–333. (UDK 821.163.41-31.09 , ISBN 978-86-85991-87-5]
6. „Istražni diskurs u romanu Kako upokojiti vampira Borislava Pekića”, Zbornik radova Srbistika danas, br. 2, god. II, zbornik naučnih radova, ur. prof. dr Saša Šmulja, Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet, 2017. str. 199-213. UDK 821.163.41.09-31. DOI: https://doi.org/10.21618/srb1702199p