mukadesahodzic@hotmail.com

Mukadesa Hodžić

Lektor

Stečeno visoko obrazovanje

Osnovne studije

Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu – 1992 godine

Nastavna zvanja

Lektor

Državni univerzitet u Novom Pazaru – Naučna oblast / Francuski jezik i književnost – 2009 godine

Angažovanje po predmetima

Francuski jezik 1 (SP: Engleski jezik i književnost)

Osnovne studije I – godina – Izborni predmet

Francuski jezik 2 (SP: Engleski jezik i književnost)

Osnovne studije I – godina – Izborni predmet

Francuski jezik 3 (SP: Engleski jezik i književnost)

Osnovne studije II – godina – Izborni predmet

Francuski jezik 4 (SP: Engleski jezik i književnost)

Osnovne studije II – godina – Izborni predmet