Пољопривредна производња (ОАС)

ИНФОРМАЦИЈЕ
Шеф студијског програма:
Доц. др Изета Омеровић
iomerovic@np.ac.rs