Poseta direktorke Nacionalnog akreditacionog tela

dsc2845

“Visoko obrazovanje u Srbiji moraće da prati zahteve tržišta rada i da školuje kvalitetne kadrove“-rekla je danas na sastanku sa rektorom Državnog univerziteta u Novom Pazaru, prof. dr Jelena Kočović, direktorka Nacionalnog akreditacionog tela.

Prema njenim rečima, povod za ovu posetu je zajednički projekat visokoškolskih ustanova o dualnom obrazovanju, koji ima zadatak da ustanovi predloge standarda i elaborata.

„Nacionalno akreditaciono telo, koje se zalaže za podizanje kvaliteta ne može da ispuni taj zadatak bez saradnje sa visokoškolskim ustanovama u pogledu tumačenja svih standarda“-naglasila je Kočović.

„Ključni standardi se odnose na kurikulume, jer mora da znamo koga obrazujemo i da li su ti kadrovi potrebni tržištu, ali bez dobrih i kompetentnih nastavnika, koji imaju potrebne reference i adekvatnih prostornih uslova nema dobrih rezultata u visokom obrazovanju“-ocenila je direktorka Nacionalnog akreditacionog tela.

Rektor Državnog univerziteta u Novom Pazaru prof. dr Miladin Kostić se saglasio sa njenom ocenom da su i Nacionalno akreditaciono telo i ustanove visokog obrazovanja na istom zadatku jer „perspektiva naše zemlje biće bolja jedino ukoliko posle završenog fakulteta mladi kadrovi uz diplomu ponesu i znanje upotrebljivo u praksi“.

“Ceo postupak akreditacije  i ispunjenje  standarda usmereni su na podizanje kvaliteta u visokom obrazovanju“-naglasio je rektor Kostić.