Poseta ministra obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona
prof. dr Rašid Hadžović posetio je danas Državni univerzitet u Novom Pazaru i
razgovarao sa rektorom ove visokoškolske ustanove prof. dr Miladinom Kostićem.
U delegaciji, koju je predvodio ministar Hadžović, bili su i predstavnici
Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara.
Rektor Državnog univerziteta upoznao je goste sa razvojem i prioritetima ove
visokoškolske ustanove. Istakao je da Univerzitet uspešno sarađuje sa velikim
brojem renomiranih univerziteta u inostranstvu, medju kojima su i univerziteti iz
bivših jugoslovenskih republika.
Ministar Hadžović ocenio je da postoje uslovi za saradnju ustanova visokog
obrazovanja iz Hercegovačko-neretvanskog kantona sa Državnim univerzitetom u
Novom Pazaru, posebno naglašavajući interesovanje za saradnju u oblasti
tehničkih nauka.