Poslovna informatika

Struktura studijskog programa

Studijski program osnovnih akademskih studija Poslovna informatika traje četiri godine (osam semestara), ima ukupno 240 ESPB bodova, pripada polju društveno-humanističkih nauka i daje stručni naziv diplomirani poslovni informatičar – dipl. posl. inform. Na prvoj godini studija izučava se 8 obaveznih nastavnih predmeta. Na drugoj godini izučava se 8 nastavnih predmeta, od kojih su 2 izborna, od 4 ponuđena. Na trećoj godini izučava se 8 nastavnih predmeta, od kojih je 6 obaveznih, a 2 nastavna predmeta student bira od 4 ponuđena. Na četvrtoj godini studija izučava se 8 nastavnih predmeta, od kojih je 5 obaveznih, a 3 se biraju od 5 ponuđenih. Predmeti su raspoređeni ravnomerno po semestrima.

Svrha studijskog programa

 

Svrha studijskog programa Poslovna informatika jeste obrazovanje studenata iz oblasti primenjene informatike i poslovne ekonomije, koje obezbeđuje sticanje teorijskih i praktičnih znanja o primeni savremenih informatičkih koncepata u oblastima računovodstva, finansija, bankarstva, menadžmenta, marketinga, preduzetništva, inovacija, kao i drugih brojnih oblasti u skladu s potrebama privrede, odnosno društva. Posebna pažnja se posvećuje primeni i korišćenju mogućnosti interneta u ovim oblastima, pa se studenti osposobljavaju i za implementaciju različitih vidova elektronskog poslovanja. Studijski program je koncipiran na osnovu sličnih ili identičnih studijskih programa na evropskim i američkim visokoškolskim ustanovama, tako da u potpunosti prati savremene svetske tokove i stanje struke u oblasti poslovne informatike.

 

Informacije

Šef studijskog programa:

—————–

Trajanje studija: 4 godine (8 semestara)
240 ESPB

Akademski naziv:
Diplomirani poslovni informatičar (Dipl. posl. inform.)

Broj mesta: —

Školarina za samofinansirajuce studente: ——– rsd

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Poslovna informatika

Studijski program Budzet Samofinansiranje Ukupno
Poslovna informatika

Ciljevi studijskog programa

Cilj studijskog programa jeste da student stekne sposobnost za kreativnu primenu najnovijih tehnika računarstva i informatike u ekonomskim oblastima. Osim toga, cilj ovog programa je stvaranje diplomiranog poslovnog informatičara koji će biti sposoban i uspešan u primeni stečenih znanja i veština u oblasti informacionih tehnologija, programiranja i projektovanja i veb dizajna. Biće osposobljen za kreativno rešavanje problema, donošenje i sprovođenje odluka u različitim oblastima poslovanja u najširem smislu reči, kroz primenu poslovne informatike.

 

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Uspešnim savladavanjem različitih disciplina u okviru studijskog programa studenti se osposobljavaju za širok spektar poslova u dve krucijalne oblasti digitalne ekonomije. U oblasti ekonomije, studenti se osposobljavaju za poslove iz oblasti računovodstva, statistike, finansija, bankarstva, menadžmenta, marketinga, preduzetništva, inovacija i dr. S druge strane, iz oblasti informatičkih disciplina, studenti se osposobljavaju za: projektovanje i implementaciju poslovnih informacionih sistema; projektovanje, kreiranje i održavanje baza podataka; administraciju računarskih mreža; razvoj standardnih i naprednih aplikacija upotrebom najaktuelnijih programskih jezika; upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima zaštite podataka i sistema; poslove u oblasti veb dizajna; ocenu kvaliteta softverskih sistema; ovladavanje tehnologijom poslovanja na internetu – kupovina, prodaja, upravljanje odnosima sa klijentima i poslovnim partnerima; razumevanje uloge informacionih sistema u modernom poslovanju i društvu.