Poziv za seminar u Japanu

Japanska agencija za međunarodnu saradnju od 5. januara do 8. februara 2020.
godine u Japanu organizuje seminar pod nazivom „Tehnologija korišćenja
biomase“. Tim povodom Ministarstvo za evropske integracije uputilo je poziv
zainteresovanim kandidatima iz Republike Srbije.
Uz obavezno poznavanje engleskog jezika, treba ispuniti i druge uslove navedene
u informatoru ovog seminara, koji zainteresovani kandidati mogu na uvid dobiti u
Biblioteci Državnog univerziteta u Novom Pazaru.