Pravo (MAS)

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa diplomskih akademskih studija Pravo jeste obrazovanje studenata iz oblasti prava koje obezbeđuju produbljivanje znanja:

* iz ugla savremenog ustavnog i građanskog prava, kao i brojnih aplikativnih disciplina;
* ujednačavanja pravnih postulata i pristupa pravu u skladu sa pravom EU;
* razvoja prava i razumevanja brojnih faktora i aspekata koji utiču na njegove promene u procesu globalizacije i tranzicije;
* u radu i delovanju pravnih, sudskih i upravnih institucija, kao i na doradi instrumenata kojima se implementiraju novi pravni postulati;
* u analizi pravne prakse u pravosuđu, državnoj i javnoj upravi, lokalnoj samoupravi, preduzećima, bankama, finansijskim i drugim organizacijama, agencijama, konsultantskim kućama i dr.

 

Cilj studijskog programa

 

Osnovni cilj ovog programa je dodatno temeljnije obrazovanje pravnih stručnjaka koji će biti osposobljeni produbljenim znanjima iz pravnih nauka.

Cilj je da student stekne opšta i posebna teorijska i praktična znanja neophodna za profesionalno obavljanje pravničkih poslova u pravosuđu, državnoj upravi, lokalnoj samoupravi, javnim službama, privrednim subjektima i drugim organizacijama i institucijama, razvijanje sposobnosti za primenu usvojenih znanja kao i kritičko tumačenje pravnih procesa, razvijanje sposobnosti za dalje usavršavanje znanja u svim oblicima profesionalne delatnosti i sposobnosti neophodnih za nastavak studija na trećem stepenu visokog obrazovanja.

 

Informacije

Trajanje studija: 1 godina (2 semestra)
60 ESPB

Akademski naziv:
Master pravnik (Mast. prav.)

Broj mesta: –

Školarina za samofinansirajuce studente:   –   rs

 Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Pravo (MAS)

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
MAS Pravo

Kompetencije diplomiranih studenata

Master pravnik je stekao potrebno znanje, i kao takvom omogućeno mu je da stekne potrebnu praksu u različitim organima državne uprave, lokalne samouprave, privrednih i van privrednih organizacija u određenom trajanju i da nakon toga polaže pravosudni ispit. Takav pravnik kompetentan je da obavlja sve državne i društvene najodgovornije i najsloženije pravne delatnosti u pravosuđu (kao sudija, tužilac, istražni sudija) i drugim državnim organima i organizacijama, kao i u lokalnoj samoupravi, javnim službama, preduzećima, privrednim organizacijama i drugim državnim i nedržavnim institucijama i organizacijama.

Master pravnik je kompetentan da učestvuje u procesu stvaranja i primene prava, pravnih pojmova, pravnih normi, pravnih institucija, opštih i pojedinačnih pravnih akata, kao i da merodavno tumači i zaključuje u vezi sa značenjem pravnih normi, pravnih pojmova, pravnih ustanova i sl.

Master pravnik je kvalifikovan da nastavi doktorske studije prava ili drugih naučnih oblasti, kako bi učestvovao u naučnoistraživačkim i nastavnim procesima.