Право (МАС)

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма дипломских академских студија Право јесте образовање студената из области права које обезбеђују продубљивање знања:

* из угла савременог уставног и грађанског права, као и бројних апликативних дисциплина;
* уједначавања правних постулата и приступа праву у складу са правом ЕУ;
* развоја права и разумевања бројних фактора и аспеката који утичу на његове промене у процесу глобализације и транзиције;
* у раду и деловању правних, судских и управних институција, као и на доради инструмената којима се имплементирају нови правни постулати;
* у анализи правне праксе у правосуђу, државној и јавној управи, локалној самоуправи, предузећима, банкама, финансијским и другим организацијама, агенцијама, консултантским кућама и др.

 

 

Циљ студијског програма

 

Основни циљ овог програма је додатно темељније образовање правних стручњака који ће бити оспособљени продубљеним знањима из правних наука.

Циљ је да студент стекне општа и посебна теоријска и практична знања неопходна за професионално обављање правничких послова у правосуђу, државној управи, локалној самоуправи, јавним службама, привредним субјектима и другим организацијама и институцијама, развијање способности за примену усвојених знања као и критичко тумачење правних процеса, развијање способности за даље усавршавање знања у свим облицима професионалне делатности и способности неопходних за наставак студија на трећем степену високог образовања.

 

 

Информације

Трајање студија: 1 година (2 семестра)
60 ЕСПБ

Академски назив:
Мастер правник (Маст. прав.)

Број места: –

Школарина за самофинансирајуце студенте:   –   рс

 Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија

Број места на студијском програму - Право (МАС)

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

МАС Право

Компетенције дипломираних студената

Мастер правник је стекао потребно знање, и као таквом омогућено му је да стекне потребну праксу у различитим органима државне управе, локалне самоуправе, привредних и ван привредних организација у одређеном трајању и да након тога полаже правосудни испит. Такав правник компетентан је да обавља све државне и друштвене најодговорније и најсложеније правне делатности у правосуђу (као судија, тужилац, истражни судија) и другим државним органима и организацијама, као и у локалној самоуправи, јавним службама, предузећима, привредним организацијама и другим државним и недржавним институцијама и организацијама.

Мастер правник је компетентан да учествује у процесу стварања и примене права, правних појмова, правних норми, правних институција, општих и појединачних правних аката, као и да меродавно тумачи и закључује у вези са значењем правних норми, правних појмова, правних установа и сл.

Мастер правник је квалификован да настави докторске студије права или других научних области, како би учествовао у научноистраживачким и наставним процесима.