Pravni okviri suzbijanja nasilja nad ženama

U Srbiji skoro polovina žena doživi neki vid nasilja, ono ne opada i za poslednjih 10 godina u
porodici je ubijeno više od 320 žena. Zbog toga je ovo jedan od najvećih problema našeg društva-
rečeno je na skupu, koji je u sklopu obeležavanja globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv
nasilja nad ženama“, organizovao Departman za pravne nauke Državnog univerziteta u Novom
Pazaru.
Predavanje o temi „Pravni okviri suzbijanja nasilja nad ženama“ održao je prof. dr Emir Ćorović.
Prema njegovim rečima, pravni okvir, čak ni uz delovanje nadležnih organa, na žalost, nije uvek
u prilici da obezbedi da se spreči i adekvatno suzbije nasilje nad ženama.
Dr Zorana Antonijević iz Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji predstavila je
rezultate istraživanja o položaju i bezbednosti žena u Srbiji. Ona je navela da je u istraživanju,
obavljenom prema metodologiji Evropske unije, učestvovalo 2 000 žena. Podaci su potvrdili da je
nasilje učestalo i da, što je poražavajuće, čak 30 odsto žena smatra da nasilje ne treba da se
prijavljuje.
Doc. dr Senad Ganić smatra da je i Novi Pazar jedna od patrijarhalnih sredina, gde se ovaj
problem prikriva. Zato je, kaže, ovo dobra prilika da se javnost upozna sa razmerama problema i
pravnim mehanizmima, koji stoje na raspolaganju žrtvama nasilja.
Predavanju na Državnom univerzitetu pored studenata, prisustvali su i učenici novopazarskih
srednjih škola, ali i predstavnici predškolskih ustanova, Centra za socijalni rad, Saveta za rodnu
ravnopravnost Grada Novog Pazaru i nevladinog sektora.
Globalna kampanja, “16 dana aktivizma” obeležava se u celom svetu, počinje 25. novembra
Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava se 10. decembra, kada se
obeležava Međunarodni dan ljudskih prava.
Cilj kampanje je podizanje svesti javnosti i preduzimanje aktivnosti za suzbijanje nasilja nad
ženama .