Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину основних академских студија 2023/2024. годину

Поука о правном леку