ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ

Департман се бави извођењем наставе у областима математике, информатике и физике, хемије, биологије као и научним истраживањима из тих области. Студенти стичу знања и вештине из области математичких, хемијских, биолошких и сродних наука, применљивих у производним и услужним делатностима, у мултидисциплинарним тимовима као и у образовним институцијама основног, средњег и високог образовања.
Настава се изводи по модерним и флексибилним плановима и програмима усклађеним са више иностраних програма и стичу се како теоријска, тако и практична знања у одабраним областима. Мале групе, у којима се на Департману ради, омогућавају бржи и бољи развој сваког студента понаособ.
На Департману за природно-математичке науке се изводи настава на основним академским студијама, мастер академским студијама и докторским академским студијама.

ИНФОРМАЦИЈЕ
Интегрисане академске студије
Докторске академске студије

ОБАВЕШТЕЊА
Сва обавештења

Шеф департмана:
Проф. др Милан Декић
mdekic@np.ac.rs