Raspored ispita

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored polaganja ispita u oktobarskom ispitnom roku školske 2020/2021 godine za studijski program:

 

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored polaganja ispita u oktobarskom (2) ispitnom roku školske 2020/2021 godine za studijski program:

 

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored polaganja ispita u oktobarskom (3) ispitnom roku školske 2020/2021 godine za studijski program: