Родна равноправност

Родна равноправност подразумева једнаке могућности, једнаку видљивост и једнаку заступљеност мушкараца и жена у свим сферама приватног и јавног живота. Развијање менталне и сазнајне остељивости за питања родне једнакости има прворазредан цивилизацијски значај за образовање као суштинску одлику друштва и појединца. Као важан корак у правцу подстицања свести о значају родне равноправности, Сенат Државног универзитета у Новом Пазару је на седници одржаној 29. марта 2023. године, усвојио План за постизање родне равноправности на Државном универзитету у Новом Пазару. Главни циљ усвајања Плана за постизање родне равноправности је праћење развоја родне равноправности уз посвећеност Државног универзитета у Новом Пазару промовисању родне равноправности на свим нивоима. План садржи анализу тренутног стања родне равноправности, али и циљеве, мере и акције којим се омогућује амбијент једнаких могућности и култура равноправности.
Ради праћења реализације Плана, Одлуком Сената Државног универзитета у Новом Пазару 29. марта 2023, установљен је Одбор за родну
равноправност на Државном универзитету у Новом Пазару.

Чланови Одбора за родну равноправност на Државном универзитету у Новом Пазару:

Проф. др Зана Долићанин, ректор, председник
Доц. др Андријана Максимовић, заменик председника
Доц. др Сабина Зејнелагић, члан
Др Милан Костић, члан
Др Енес Качапор, члан
Јована Грчић, кабинет ректора
Мартин Јевтовић, Студентски парламент

АКТИВНОСТИ

-

ДОКУМЕНТА

Одлука о усвајању Плана за постизање родне равноправности
Одлуку о именовању чланова Одбора за родну равноправност
План за постизање родне равноправности