Šef Misije Saveta Evrope u poseti Državnom univerzitetu

Šef Misije Saveta Evrope Tobijas Flesenkemper posetio je Državni univerzitet u Novom Pazaru i
razgovarao sa rektorom prof. dr Miladinom Kostićem.
Rektor je šefa Misije Saveta Evrope upoznao sa prioritetima razvoja ove visokoškolske institucije,
među koje spada i saradnja sa stranim univerzitetima.
Flesenkemper se interesovao i za integrisanu organizacionu strukturu Državnog univerziteta,
studijske programe i uslove u kojima se školuju mladi u ovoj visokoobrazovnoj ustanovi.
Takođe, bilo je reči i o uspešnom učešću Državnog univerziteta u programima Evropske unije za
saradnju u oblasti obrazovanja, kao što su TEMPUS i Erazmus plus.
Šef Misije Saveta Evrope Tobijas Flesenkemper susreo se i sa studentima ove visokoobrazovne
ustanove i održao predavanje o temi „Evropa danas“. Tom prilikom on je naglasio da ljudi i
narodi Evrope treba da nauče da žive zajedno, uprkos svim različitostima. Na pitanje „zašto
Evropa“, prema rečima Flesenkempera, postoje tri ključna odgovora, a to su “prava, slobode i
ekonomski progres”.