Srpska književnost i jezik

Struktura studijskog programa

Sadržaj i struktura studijskog programa srpske književnosti i jezika usklađeni su sa stanjem nauke u oblasti savremene srpske i južnoslovenske filologije. Osnovu studijskog programa čine istorija srpske književnosti; književnoistorijska kretanja južnoslovenskih književnosti s posebnim akcentom na bošnjačku književnost; dijahronijsko sagledavanje svetske književnosti; teorija književnosti i metodologija pručavanja književnosti; teorijska znanja i praktične veštine iz metodike nastave srpske književnosti i jezika; znanja iz oblasti lingvistike, istorije srpskog jezika i savremenog književnog jezika; i akademsko-opšteobrazovni sadržaji (akademska pismenost, informatička pismenost, pedagogija, psihologija, istorija kulture, ekologija). U svim segmentima rada izučavanje specifičnih svojstava nacionalne književnosti, jezika i kulture povezano je s ostvarivanjem uvida u širi kontekst, pre svega južnoslovenski i evropski.

Metodi izvođenja nastave zavise od tipa nastave: aktivna nastava (monološka, dijaloška, interaktivna, tekst-metoda), vežbi (dijaloška, interaktivna, tekst-metoda, radionice), stručne prakse (hospitovanje) i konsultativne nastave.

 

 

Svrha studijskog programa

 

Ovaj studijski program ima svrhu da osposobi studenta za prepoznatljive, društveno opravdane i korisne profesije i zanimanja.

To su profesije koje su od opšte važnosti za društveni razvoj u:

 * prosecu obrazovanja od osnovne škole do fakulteta (nastavnik književnosti i jezika),
 * podizanju opšte jezičke kulture u društvu (novinari, lektori, redaktori i urednici srpskog jezika u medijskim i izdavačkim kućama i institucijama kulture),
 * u procesu globalizacije društva tj. u oblasti informatike i komunikacija (kopirajteri (copywriter), veb   kopirajteri (web copywriter); medija edukatori (media educator) i druga slična),
 * međunarodnoj promociji srpske književnosti i jezika, pre svega kroz rad u lektoratima.

 

Informacije

Šef studijskog programa:
doc. dr Aleksandra Popin
apopin@np.ac.rs

Trajanje studija: 4 godine (8 semestara)
240 ESPB

Akademski naziv:
Diplomirani filolog – srbista (Dipl. filol.srb.)

Broj mesta: —

Školarina za samofinansirajuce studente: ——- rsd

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Srpska književnost i jezik

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
Srpska književnost i jezik

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa su usmereni na sticanje veština i specifičnih znanja u skladu sa savremenim trendovima u oblasti savremene srpske i južnoslovenske filologije na nivou osnovnih akademskih studija. Studenta treba osposobii da se stručno bavi predviđenim profesijama i zanimanjima:

 * nastavnik srpske književnosti i jezika od osnovne škole do fakulteta,
 * lektor, redaktor novinar, i urednik u medijskim i izdavačkim kućama i institucijama kulture,
 * kopirajteri (copywriter), veb kopirajteri (web copywriter) ili medija edukatori (media educator) i druga nova zanimanja u oblasti informatike i komunikacija.

 

 

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Kompetencije koje student stiče završetkom ovog programa, odnose se na:

 * razvoj sposobnosti kritičkog mišljenja i pristupa u istraživačkom procesu;

 * ovladavanje veštinama neophodnim za obavljanje visokostručnih, upravljačkih i analitičkih poslova iz veoma širokog područja filologije, književnosti i komunikologije;

 * sposobnosti razumevanja, izlaganja, kritičke analize, sinteze i rešavanja problema u oblasti filoloških nauka;

 * sposobnosti prezentovanja svoga rada;

 * primenu stečenih znanja u praksi;

 * kreativno korišćenje savremene informacione i komunikacione tehnologije.

Savladavanjem opštih i specifičnih kompetencija student je osposobljen za sledeće profesionalne delatnosti: nastavnik srpske književnosti i jezika u osnovnim, srednjim stručnim školama i gimnazijama, lektor, redaktor, novinar i urednik srpskog jezika u medijskim i izdavačkim kućama, institucijama kulture i oblasti komunikologije, pogotovo Interneta.

 

 * Odlukom Senata DUNP ovaj studijski program je proširen sa dovoljno elemenata Bosanskog jezika i književnosti čime se studenti, koji završe ovaj studijski program, osposobljavaju za izvođenje nastave Bosanskog jezika u osnovnim školama, a to će biti navedeno i u dodatku (supplement-u) diplomi.