O parlamentu

Prvi saziv Studentskog parlamenta Državnog univerziteta u Novom Pazaru, na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, član 56., konstituisan je u aprilu 2007. godine i brojao je 15 članova.

Mandat prvom “rukovodstvu” Parlamenta trajao je godinu dana. Za to vreme ostvareno je nekoliko veoma bitnih akcija i uspostavljeni su kontakti sa gotovo svim studentskim organizacijama u zemlji, ali i sa nekoliko evropskih studentskih organizacija.

Od tada, do danas, Studentski parlament Državnog univerziteta u Novom Pazaru se kontinualno razvijao. Sada je organizovan tako da je svaki studijski program povezan direktno sa Studentskim parlamentom, i na taj način je stvorena mogućnost da se efikasnije utiče na kvalitet nastavnog procesa na nivou celog Univerziteta. To je zahtevalo da se poveća broj studenata u okviru Studentskog parlamenta sa 15 članova na 21. Rad Studentskog parlamenta definisan je u članu 56. Zakona o visokom obrazovanju.

Alumni klub

Alumni klub Državnog univerziteta u Novom Pazaru je organizacija koja treba da okupi i održava komunikaciju sa bivšim studentima, koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na DUNP-u. Od osnivanja do ovog trenutka Alumni klub Univerziteta neguje dugogodišnju saradnju sa nekoliko desetina studenata koji žive i rade širom sveta naše države.

Alumni klub

Alumni klub Državnog univerziteta u Novom Pazaru je organizacija koja treba da okupi i održava komunikaciju sa bivšim studentima, koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na DUNP-u. Od osnivanja do ovog trenutka Alumni klub Univerziteta neguje dugogodišnju saradnju sa nekoliko desetina studenata koji žive i rade širom sveta naše države.

STUDENTSKI ŽIVOT

    Fakultet se mnogo razlikuje od srednje škole, jer studentski život predstavlja jedan poseban period u životu. 

Ovaj deo je prilagođen zahtevima studenata i sadrži informacije koje su bitne za njihovo studiranje.

Osim pregleda najnovijih studentskih vesti, sadrži brojne informacije o studiranju u zemlji i inostranstvu, studentskim praksama i stipendijama, studentskim organizacijama, obukama, zapošljavanju studenata, studentskim domovima i  restoranima. Pored ovih, tu su i teme vezane za zabavu i slobodno vreme studenata, muziku,  sport i sl.

PROGRAMI I PROJEKTI

Studentska parlament DUNP-a organizuje veliki broj programa i projekata za svoje studente kako bi na što bolji način upotpunili vannastavne aktivnosti.

Državni univerzitet među pobednicima nacionalnog “Takmičenja za najbolju studentsku ideju”

U finalu nacionalnog „Takmičenja za najbolju studentsku ideju“, održanom juče u naučno-tehnološkom parku Beograd, u kojem je učestvovalo 40 najboljih...

OBAVEŠTENJA

Sva obaveštenja

Stipendije Fonda za mlade talente

Fond za mlade talente Republike Srbije raspisao je Konkurs za stipendiranje 950 studenata završne godine osnovnih akademskih studija i 460...

Svečani prijem brucoša, 7. oktobar

U ponedeljak , 7. oktobra 2019. godine, Državni univerzitet u Novom Pazaru organizuje svečani prijem studenata prve godine osnovnih akademskih...