Arhitektura (IAS)

Struktura studijskog programa

Студијски програм интегрисаних студија архитектуре представља заокружену целину образовања архитеката широког спектра професионалног усмерења и научне специјализације. Настава је конципирана да обухвата наставу из поља техничко-технолошких наука, друштвено хуманистичких наука и поља уметности, чиме се обезбеђује фундаментална основа за заокружено професионално и научно усавршавање полазника. Укупно трајање студија је пет година и носи укупно 300 ЕСПБ. Настава у оквиру студијског програма архитектуре организована је семестрално, у укупно 10 сместара, са укупно 30 ЕСПБ по семестру у 15 радних недеља активне наставе.

Svrha studijskog programa

 

Сврха је стицање сета неопходних компетенција за стицање професионалих овлашћења (лиценци) за самостално деловање у струци и припрема студената за даље стручно-научно усавршавање архитеката на различитим специјалистиким и докторским академским студијама из области архитектуре, урбанизма и архит. технологија или сродних области.

 

 

Informacije

 Studijski program Arhitektura

Integrisane akademske studije

Trajanje studija: 5 godine (10 semestara)
300 ESPB

Akademski naziv:
Master inženjer arhitekture (Mast.inž.arh.)

Broj mesta:

Školarina za samofinansirajuće studente: ——- rsd

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Arhitektura

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
IAS Arhitektura

Kompetencije diplomiranih studenata

Разумевање професије и улоге архитеката у друштву и основних разлика  деловања у контексту Србије и другим контекстима, одговорности према људским, друштвеним, културолошким, урбаним, архитект., еколошким вредностима, и архит. наслеђу, утицаја историје и теорије на просторни, друштвени и технолошки аспект архитектуре, односа између људи, грађевина, простора између њих и окружења, као и потребе да буду човекомерни и прилагођени потребама људи, стратегија очувања и одрживог развоја животне средине, сврхе и смисла остваривања еколошки одговорног дизајна и заштите, рехабилитације и унапређења окружења, ликовне уметности у функцији квалитета архитектонских и  урбанистичких решења.