Arhitektura (MAS)

Struktura studijskog programa

Ovaj Studijski program predstavlja zaokruživanje profesionalnog obrazovanja arhitekata u skladu s pozitivnom nacionalnom i međunarodnom zakonskom regulativom. Nastava se u prvom semestru koncentriše na aspekte profesije, dok u drugom, kroz izradu diplomskog rada, student ima zadatak da sintetiše stečena znanja i sposobnosti kroz rešavanje složenog problemsko-projektantskog zadatka.

 

Svrha studijskog programa

 

 

Osnovna svrha ovog Studijskog programa jeste sticanje obrazovne osnove, profesionalne kvalifikacije, kao i priprema studenata za dalje stručno-naučno usavršavanje arhitekata na različitim specijalističkim i doktorskim studijama iz oblasti arhitekture, urbanizma ili srodnih oblasti.

Ovakva koncepcija utemeljena je s jedne strane u tradiciji i evoluciji sistema akademskog obrazovanja arhitekata u Srbiji i regionu, a s druge strane u širokom dijapazonu mogućnosti profesionalnog angažovanja arhitekata.

 

 

 

 

Informacije

Trajanje studija: 1 godina (2 semestra)
60 ESPB

Akademski naziv:
Master inženjer arhitekture (Mast. inž.arh.)

Broj mesta:

Školarina za samofinansirajuce studente:   –   rs

 Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Arhitektura

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
MAS Arhitektura

Ciljevi studijskog programa jesu:

  
 

Osnovni cilj predloženog Studijskog programa jeste sticanje odgovarajućeg visokog obrazovanja u oblasti arhitekture, urbanizma i tehnologije građenja arhitektonskih objekata. To podrazumeva osposobljavanje studenata za sticanje, razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća iz navedenih oblasti.

Studijski programi kroz svoje sadržaje, treba da omoguće studentima sticanje sledećih znanja i veština:

 * sposobnost za kreiranje arhitektonskih projekata koji zadovoljavaju funkcionalne, estetske i tehničke zahteve;
 * poznavanje likovne umetnosti kao uticaja na kvalitet dizajna u arhitekturi;
 * odgovarajućeg poznavanja urbanističkog planiranja i projektovanja, kao i veština uključenih u proces planiranja;
 * razumevanje procesa projektovanja konstruktivnog sklopa, konstrukcionih i inženjerskih problema povezanih sa projektovanjem arhitektonskih objekata;
 * odgovarajuće poznavanje problema građevinske fizike, primenjenih tehnologija, i funkcije arhitektonskih  objekata, u cilju obezbeđivanja potrebnih uslova komfora i klimatske zaštite;
 * odgovarajuće znanje o propisima i procedurama, kao i institucijama i industrijama uključenim u proces realizacije arhitektonskog objekta.

 

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem studijskog programa diplomskih akademskih studija Arhitekture student stiče sledeće sposobnosti za:

korišćenje složenih metoda i postupaka u procesu istraživanja i projektovanja arhitektonskih i urbanističkih projekata,
povezivanje znanja iz posebnih oblasti discipline i oko nje, i njihova primena u procesu integrisanog rešavanja problema u izgrađenoj sredini.

Student stiče i sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 * razumevanje i analiza složenih pojava u izgrađenoj sredini i uloge arhitketure, urbanizma i arhitektonskih tehnologija u njenom razvoju,
 * primena različitih metoda i tehnika arhitektonskog i urbanističkog projektovanja, organizacije i kontrole izvođenja arhitektonskih objekata,
 * rešavanje konkretnih arhitektonskih, urbanističkih i tehnoloških problema i geneza složenih i višenamenskih arhitektonskih i urbanističkih rešenja.