Arhitektura

Struktura studijskog programa

         

    Studijski program  struktuiran je kroz nekoliko područja nastave (arhitektura, urbanizam, konstrukcije, vizuelne komunikacije, razvoj arhitekture, opšti predmeti). Kičmu Studijskog programa čine predmeti koji su organizovani kao rad u studiju, pri čemu studenti u indiviualnom ili grupnom radu na konkretnom projektu stiču potrebna znanja, veštine i kompetencije u oblasti arhitekture, urbanizma i ostalih srodnih oblasti.

 

 

Svrha studijskog programa

 * Osposobljavanje studenata za razvoj i primenu naučnih i stručnih znanja i dostignuća u oblasti arhitekture.

 * Sticanje profesionalne kvalifikacije iz oblasti arhitekture.

 * Sticanje prava za nastavak obrazovanja na diplomskim i kasnije na doktorskim akademskim studijama iz oblasti arhitekture, konstrukcija u arhitekturi i urbanizma.

 

 

Informacije

Šef studijskog programa:
doc. dr Džemila Beganović
dzbeganovic@np.ac.rs

Trajanje studija: 4 godine (8 semestara)
240 ESPB

Akademski naziv:
Diplomirani inženjer arhitekture (Dipl. inž.arh.)

Broj mesta: —

Školarina za samofinansirajuce studente: ——– rsd

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Arhitektura

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
Arhitektura

Ciljevi studijskog programa

Završetkom osnovnih akademskih studija student treba da:

 * poseduje osnovna znanja potrebna za razumevanje procesa arhitektonskog i urbanističkog projektovanja i arhitektonskog inženjerstva
 * nauči da se pridržava zakona, standarda i moralnih i etičkih normi struke,
 * ima sposobnost za komunikaciju i razmenu informacija i ideja o problemima vezanim za arhitektonsku i  urbanističku struku sa odgovarajućim stručnjacima unutar i van struke,
 * primenjuje stečena znanja i navike u svom daljem stručnom i akademskom obrazovanju i usavršavanju,
 * razume uticaj arhitekture i urbanizma na društvo i okolinu, i pokazuje moralni i etički stav u rešavanju projektantskih i inženjerskih zadataka,
 * kritički procenjuje argumente, pretpostavke, apstraktne koncepte i podatke pri donošenju odluka i rešava arhitektonske i urbanističke probleme na kreativan način.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Završetkom osnovnih akademskih studija student je osposobljen da:

primenjuje znanja o arhitektonskom oblikovanju, osnovama teorije konstrukcija, osnovama tehnologije gradnje, socijalnim, kulturnim, racionalnim i iracionalnim aspektima sredine,
prepoznaje, opisuje i rešava osnovne projektantske i inženjerske probleme,
prepoznaje, opisuje i rešava osnovne probleme u urbanističkoj struci,
poseduje dovoljno znanja iz istorije i teorije arhitekture, umetnosti, humanističkih i društvenih nauka, a u cilju usklađivanja odnosa čoveka i arhitekture, potom arhitekture i okruženja po meri čoveka, kao i razvijanja svesti o delatnosti arhitekte u društvu,
projektuje objekte manje složenosti,
vodi manji građevinski zahvat i učestvuje kao saradnik u planiranju, izvođenju, nadziranju i održavanju većih arhitektonskih zahvata.