Audio i video tehnologije (MAS)

Struktura studijskog programa

Studijski program Audio i video tehnologije ima jasno definisane sledeće svrhe:

 * obrazovanje studenata za jasno prepoznatljive i definisane profesije vezane za produkciju u oblasti zvuka i slike,
 * obezbeđenje sticanja kompetencija za rad na poslovima produkcije i postprodukcije zvuka i slike koje su društveno opravdane i korisne,
 * zadovoljavanje potreba društvenog i privatnog sektora za unapređenje znanja i zvanja, koja su potrebna u dinamičkom razvoju tehnike i tehnologije u oblasti zvuka, slike i medija sa permanentnim prilagođavanjem promenama,
 * unapređenje kvalifikacione strukture stanovništva u Repubulici Srbiji, jer navedeni profili specijalizovanih kadrova do sada, nisu bili zastupljeni u visokom školstvu.

Svrha studijskog programa

 

 

 * da prenese znanja i veštine iz oblasti audio i video tehnike,
 * da integriše osnovna tehnička, računarska informaciona znanja u skladu sa potrebama proizvodnih, 
obrazovnih i uslužnih delatnosti iz audio i video tehnologija,
 * da se studenti osposobe za poslove u privrednim društvima i društvenom sektoru

Informacije

Trajanje studija: 1 godina (2 semestra)
60 ESPB

Akademski naziv:
Master inženjer elektrotehnike i računarstva (Mast. inž.elektr. i računar.)

Broj mesta: 10

Školarina za samofinansirajuće studente:   –   rs

 Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Audio i video tehnologije

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
MAS Audio i video tehnologije

Ciljevi studijskog programa jesu:

  
 

Ciljevi ovog Studijskog programa koncipirani su tako da se:

 * studentima obezbedi kvalitetno profesionalno obrazovanje iz oblasti računarske tehnike,

 * studenti osposobe za rad na najsloženijim poslovima razvoja i održavanja raznovrsnih računarskih sistema,

 * studenti usmeravaju ka potpunoj posvećenosti struci i stalnom daljem usavršavanju.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem studijskog programa Audio i video tehnologija student može da:

 * prati,  primenjuje i razvija novine u struci sticanjem znanja iz oblasti produkcije i postprodukcije slike i zvuka, kao i oblasti primene tehnologija u 2D i 3D kompjuterskoj animaciji,
 * razvija veštine i spretnosti u upotrebi znanja osposobljavanjem za projektovanje, kao i dizajniranje audio i video sistema,
 * projektuje i organizuje radne procese, organizuje kontrolu audio i video uređaja, kao i medijskog materjala (audio i video zapisa), donosi operativne odluke.