Audio i video tehnologije

Struktura studijskog programa

          

     Ovaj nastavni plan daje mogućnost da se studenti osposobe za poslove računarskog inženjerstva, administriranje multimedijalnim mrežama, tehničko vođstvo u televizijskim i radio stanicama, dizajniranje slike i zvuka, kompjuterske animacije, projektovanje akustičkih prostorija za reprodukciju govora i muzike, kao i za dizajniranje multimedija i Web-a.

Ciljevi studijskog programa

Savladavanjem ovog Studijskog programa student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti čime su postignuti sledeći ciljevi:

 * da studenti steknu opšta, kao i profesionalna znanja, razviju kreativne sposobnosti i ovladaju specifičnim praktičnim veštinama iz oblasti audiotehnike, TV tehnike, kompjuterske animacije i multimedija i time steknu sigurnu osnovu za uspešno zapošljavanje;

 * da se formira inženjer audio i video tehnologija, koji će moći da primeni i prati vrhunske tehnologije s kojima se danas radi u oblasti zvuka i slike;

 * postizanje kompetencija, akademskih veština, kao i metoda za njihovo sticanje iz tehnilogija u oblasti zvuka i slike. Težište je stavljeno na razvoj kreativnih sposobnosti, zatim na ovladavanju specifičnim veštinama (snimanje slike, zvuka, kreiranju audio i video informacija, studijski rad), kroz veliki broj laboratorijskih vežbi, seminarskih radova, projekata i sl;

 * da povezuje osnovna znanja iz različitih oblasti i primenjuje ih (audiotehnika, video tehnika, kompjuterska animacija, medijska pismenost, menadžment);

 * da pruža bazično znanje koje se može kontinuirano nadograđivati koristeći dostupnu literaturu i kurseve specijalizovanih namena;

 * da ima izgrađenu svest o profesionalnoj etici u medijskom poslovanju u cilju dugoročnog uspeha;

 * da ima sposobnost rada u multikulturalnoj sredini, kao i napredne koncepte rada primerene zahtevima medija.

 

Informacije

Šef studijskog programa:
prof. dr Ejub Kajan
ekajan@np.ac.rs

Trajanje studija: 4 godine (8 semestara)
240 ESPB

Akademski naziv:
Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva (Dipl. inž.elektr. i računar.)

Broj mesta: —

Školarina za samofinansirajuce studente: —— rsd

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Audio i video tehnologije

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
Audio i video tehnologije