Građevinarstvo (MAS)

Struktura studijskog programa

Ovaj Studijski program građevinarstva predstavlja zaokruživanje profesionalnog obrazovanja građevinskih inženjera u skladu sa pozitivnom nacionalnom i međunarodnom zakonskom regulativom. U tom smislu, nastava drugog stepena obrazovanja građevinskih inženjera koncipirana je tako da se u prvom semestru koncentriše na aspekte profesije, dok u drugom, kroz izradu master rada, student ima zadatak da sintetiše stečena znanja i sposobnosti kroz rešavanje složenog problemsko-projektantskog zadatka. Nastava se sprovodi različitim metodama, a težište je, zahvaljujući malim grupama, na interaktivnom radu sa studentima.

 

Svrha studijskog programa

 

 

Svrha sticanja razumevanja širine i složenosti ove osnovne stručne oblasti jeste da se studenti pripreme za dalje usavršavanje i da im se pruži podrška u identifikaciji ličnih profesionalnih afiniteta, odnosno u prepoznavnju uže stručnog i specijalističkog profesionalnog usmeravanja.

 

 

 

 

 

Informacije

Trajanje studija: 1 godina (2 semestra)
60 ESPB

Akademski naziv:
Master  inženjer građevine (Mast. inž.građ.)

Broj mesta: —

Školarina za samofinansirajuće studente:   –   rs

 Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Građevinarstvo

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
MAS Građevinarstvo

Ciljevi studijskog programa jesu:

  

Osnovni cilj Studijskog programa jeste sticanje odgovarajućeg visokog obrazovanja u oblasti projektovanja i tehnologije građenja građevinskih objekata. Studijski program ima za cilj sticanje kvalifikacije koja omogućava samostalno i odgovorno bavljenje poslovima u oblasti projektovanja i realizacije građevinskih objekata.

Studijski programi kroz svoje sadržaje, treba da omoguće studentima sticanje sledećih znanja i veština:

 * sposobnost za kreiranje građevinskih projekata koji zadovoljavaju funkcionalne, estetske i tehničke zahteve;
 * odgovarajuće poznavanje urbanističkog planiranja i projektovanja, kao i veštine koje su uključene u proces planiranja;
 * razumevanje metoda istraživanja i pripreme za projektovanje objekata i srodnih inženjerskih sadržaja, kao i pripreme za njihovu realizaciju u realnom okruženju;
 * odgovarajuće znanje o propisima i procedurama, kao i institucijama i industrijama, uključenim u proces realizacije građevinskog objekta;

 

 

Kompetencije diplomiranih studenata

 * da primene stečena znanja i veštine u praksi i prenesu ih saradnicima na poslu;
 * da prikažu i prezentuju rezultate svog rada na odgovarajući način (verbalno, u pisanoj, grafičkoj i digitalnoj formi), dostupne i razumljive svima;
 * da prepoznaju, opisuju i rešavaju osnovne projektantske i inženjerske probleme;
 * da razumeju interakciju između projektovanja, građenja i zahteva korisnika, sredine i društva;
 * da pod rukovodstvom licenciranog građevinskog inženjera – projektanta projektuju objekte manje složenosti da pod rukovodstvom licenciranog građevinskog inženjera – izvođača vode manji građevinski projekat;