Građevinarstvo

Struktura studijskog programa

           Studijski program osnovnih akademskih studija Građevinarstva, traje četiri godine (8 semestara), ima ukupno 240 ESPB bodova, pripada polju tehničkih nauka i daje stručni naziv diplomirani inženjer građevinarstva. Studijski program Građevinarstva predstavlja zaokruživanje profesionalnog obrazovanja građevinskih inženjera u skladu sa pozitivnom nacionalnom i međunarodnom zakonskom regulativom. Na OAS Građevinarstvo izučava se 48 predmeta (39 obaveznih i 9 izbornih). Na prvoj godini studija izučava se 12 nastavnih predmeta (11 obaveznih i 1 izborni, koji se bira od dva ponuđena predmeta). Na drugoj godini studija izučava se 12 nastavnih predmeta (11 obaveznih i 1 izborni, koji se bira od dva ponuđena predmeta). Na trećoj godini studija izučava se 12 nastavnih predmeta  (9 obaveznih i 3 izborna, od kojih se jedan bira od dva ponuđena predmeta, a druga dva se biraju od ponuđena 3). Na četvrtoj godini  izučava se 12 nastavnih predmeta, ( 8 obaveznih i 4 izborna od kojih se po 2 biraju iz grupe od po 3 ponuđena predmeta).

 

 

Svrha studijskog programa

Svrha sticanja razumevanja širine i složenosti ove osnovne stručne oblasti jeste da se studenti pripreme za dalje usavršavanje i da im se pruži podrška u identifikaciji ličnih profesionalnih afiniteta, odnosno u prepoznavanju uže stručnog i specijalističkog profesionalnog usmeravanja.

 

 

 

Informacije

Šef studijskog programa:
prof. dr Esad Mešić
emesic@np.ac.rs

Trajanje studija: 4 godine (8 semestara)
240 ESPB

Akademski naziv:
Diplomirani inženjer građevinarstva (Dipl. inž.građ.)

Broj mesta: —

Školarina za samofinansirajuce studente: ——- rsd

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija – stari program

Broj mesta na studijskom programu - Građevinarstvo

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
Građevinarstvo

Ciljevi studijskog programa

Sticanje odgovarajućeg visokog obrazovanja u oblasti projektovanja i tehnologije građenja građevinskih objekata. Studijski program ima za cilj sticanje kvalifikacije koja omogućava samostalno i odgovorno bavljenje poslovima u oblasti projektovanja i realizacije građevinskih objekata.

Kompetencije diplomiranih studenata

Stečene kompetencije diplomiranih studenata omogućuju im da primene stečena znanja i veštine u praksi i prenesu ih saradnicima na poslu; da prikažu i prezentuju rezultate svog rada na odgovarajući način (verbalno, u pisanoj, grafičkoj i digitalnoj formi), dostupne i razumljive svima; da prepoznaju, opisuju i rešavaju osnovne projektantske i inženjerske probleme; da razumeju interakciju između projektovanja, građenja i zahteva korisnika, sredine i društva; da pod rukovodstvom licenciranog građevinskog inženjera-projektanta projektuju objekte manje složenosti da pod rukovodstvom licenciranog građevinskog inženjera-izvođača, vode manji građevinski projekat.