Računarska tehnika (MAS)

Struktura studijskog programa

 

      Svi predmeti na ovom Studijskom programu jesu jednosemestralni, kvantifikovani sa po 10 ESPB. Ponuđeno je 6 izbornih predmeta, a od toga student bira 4.

Svrha studijskog programa

 

 

Svrha ovog Studijskog programa jeste sticanje najvišeg nivoa znanja iz računarskih, komunikacionih i multimedijalnih tehnologija potrebnih za obavljanje najsloženijih poslova u privredi, kao i za istraživanje i naučni rad u institutima, ali i na doktorskim studijama. Studenti se osposobljavaju za obavljanje najsloženijih poslova u domenu:

održavanja, projektovanja i razvoja računarskih programa, instaliranja i održavanja računarskih mreža, realizacije i održavanja informacionih sistema,
zadovoljavanja potreba privrede, obrazovanja stručnjaka visokog nivoa znanja u oblasti računarske tehnike u naučnim ustanovama.

Informacije

Trajanje studija: 1 godina (2 semestra)
60 ESPB

Akademski naziv:
Master inženjer elektrotehnike i računarstva (Mast. inž.elektr. i računar.)

Broj mesta: 15

Školarina za samofinansirajuće studente:   –   rs

 Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Računarska tehnika

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
MAS Računarska tehnika

Ciljevi studijskog programa jesu:

  
 

Ciljevi ovog Studijskog programa koncipirani su tako da se:

 * studentima obezbedi kvalitetno profesionalno obrazovanje iz oblasti računarske tehnike,

 * studenti osposobe za rad na najsloženijim poslovima razvoja i održavanja raznovrsnih računarskih sistema,

 * studenti usmeravaju ka potpunoj posvećenosti struci i stalnom daljem usavršavanju.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Studenti se na ovom Studijskom programu osposobljavaju za dublje ulaženje u odabrani segment svoje struke i primenu stečenih znanja za efikasno rešavanje složenih problema u praksi. Master inženjeri osposobljavaju se da:

nadziru resurse informacionih i komunikacionih tehnologija pojedinaca i organizacija,
predviđaju promene u pravcima razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija i procenjuju i prenose način korišćenja novih tehnologija pojedincima i organizacijama,

Diplomirani inženjeri mogu da rade na sledećim radnim mestima:

sistem inženjer i istraživač u istraživačko razvojnim ustanovama,
IT konsultant/specijalista/menadžer;
specijalista za praćenje razvoja tehnologije;
Web dizajner.