Računarska tehnika

Struktura studijskog programa

           Ovaj Studijski program nudi osnovne kurseve iz matematike, fizike, elektrotehnike i elektronike, i veliki izbor užestručnih predmeta iz oblasti računarske tehnike. Predviđeno je da se nastava izvodi kroz predavanja, auditorne, laboratorijske vežbe i konsultacije i tako omogući ispunjavanje predispitnih obaveza i pripremu za polaganje završnih ispita iz izabranih predmeta i završnog rada iz jednog od izabranih predmeta. Od ukupno 49 predmeta u okviru Studijskog programa, obavezno je 27 predmeta, kao i stručna praksa i završni rad. Svi predmeti su jednosemestralni. Semestar traje 15 nedelјa. Studijski program se realizuje kroz 8 semestara.

 

 

Svrha studijskog programa

Svrha jeste da studenti steknu osnovu za sticanje veština i znanja koja su im potrebna da bi po diplomiranju zauzeli odgovarajuće pozicije u oblastima i sistemima koji su oslonjeni na računarske, informacione, komunikacione i multimedijalne tehnologije, kao i za nastavak istraživanja ili studija. Svrha jeste osposoblјavanje studenata da održavaju, projektuju i razvijaju računarske programe za raznovrsne namene, projektuju, instaliraju i održavaju računarske mreže, projektuju, realizuju i održavaju inf. sisteme.

 

 

 

Informacije

Šef studijskog programa:
prof. dr Ejub Kajan
ekajan@np.ac.rs

Trajanje studija: 4 godine (8 semestara)
240 ESPB

Akademski naziv:
Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva (Dipl. inž.elektr. i računar.)

Broj mesta: —-

Školarina za samofinansirajuće studente: —– rsd

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija 2018/2019.

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Računarska tehnika

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
Računarska tehnika

Ishodi studijskog programa

 * sticanje teorijskih i praktičnih znanja potrebnih na tržištu radne snage u oblasti računarske tehnike,
 * zadovoljavanje potreba privrede, javnih preduzeća, zdravstva i obrazovanja, za stručnjacima u oblasti računarske tehnike,
 * brži privredni napredak Regiona Novi Pazar i Republike Srbije.

Kompetencije diplomiranih studenata

Opšte sposobnosti  odnose se na ovladavanje metodama, postupcima i procesima istraživanja, razvojem kritičkog i samokritičkog mišlјenja i pristupa, primene znanja u praksi, analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica, razvoja komunikacionih sposobnosti i spretnosti, kao i saradnja sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem, profesionalne etike. Predmetno-specifične sposobnosti nadziru resurse računarskih, informac. i komunik. tehnologija pojedinaca i organizacija, rešavaju konkretne probleme uz upotrebu naučnih metoda i postupaka, povezivanje znanja iz različitih oblasti i njihove primene, razumeju i daju doprinos naučnim, matematičkim i teoretskim osnovama na kojima su zasnovane računarske, informacione, komunikacione i multimedijalne tehnologije.