Серија Б

НАУЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ ПАЗАРУ

Упуство ауторима

Ауторска изјава

Редакција

Издавач:
ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
Вука Караџића бб, Нови Пазар
Тел: 020/317-752

www.dunp.np.ac.rs

За издавача:
Проф. др Братислав Мирић, ректор

Главни и одговорни уредник:
Проф. др Милица Вујичић

УРЕДНИШТВО:

Проф. др Миладин Костић, Државни универзитет у Новом Пазару
Проф. др Александар Ћирић, Универзитет у Нишу – Правни факултет
Проф. др Милош Ковачевић, Универзитет у Крагујевцу – Филолошко-уметнички факултет
Проф. др Спасенија Ћеранић, Универзитет у Источном Сарајеву – Филозофски факултет
Проф. др Владан Петров, Универзитет у Београду – Правни факултет
Проф. др Самир Арнаутовић, Универзитет у Сарајеву – Филозофски факултет
Проф. др Бојан Крстић, Универзитет у Нишу – Економски факултет
Проф. др Лела Ристић, Универзитет у Крагујевцу – Економски факултет
Проф. др Дарко Хинић, Универзитет у Крагујевцу – Природно-математички факултет
Проф. др Марко Михић, Универзитет у Београду – Факултет организационих наука
Проф. др Бобан Меловић, Универзитет Црне Горе – Економски факултет
Проф. др Саша Петковић, Универзитет у Бањој Луци – Економски факултет
Доц. др Амила Пилав-Велић, Универзитет у Сарајеву – Економски факултет
Доц. др Домагој Хрушка, Универзитет у Загребу – Економски факултет
Доц. др Ана Алексић, Универзитет у Загребу – Економски факултет

ИЗДАВАЧКИ САВЕТ:

Проф. др Драган Богдановић, ДУНП
Проф. др Нада Вигњевић-Ђорђевић, ДУНП
Проф. др Емир Ћоровић, ДУНП
Доц. др Сенад Ганић, ДУНП
Доц. др Милош Петровић, ДУНП
Доц. др Енес Ћоровић, ДУНП
Доц. др Александра Попин, ДУНП
Доц. др Ђерђи Ердеш Кавечан, ДУНП
Доц. др Мирјана Беара, ДУНП
Доц. др Самир Манић, ДУНП
Др Ахмедин Лекпек, ДУНП
Др Алма Добарџић, ДУНП
Др Милена Белић, ДУНП
Др Семир Вехапи, ДУНП
Др Зенаида Шаботић, ДУНП

Секретар Уредништва:

Доц. др Ернад Кахровић

Лектура:

Доц. др Азра Мушовић
Доц. др Драгана Новаков
Доц. др Јелена Грубор Хинић
Доц. др Оливера Жижовић

Технички уредник:
Ирфан Фетаховић

Часопис излази два пута годишње.

Контакт

Издавач, Државни универзитет у Новом Пазару

За Издавача, Ректор, Проф. др Миладин Костић

Главни и одговорни уредник, Проф. др Милица Вујичић

Секретар Уредништва, Доц. др Ернад Кахровић е-маил: ekahrovic@np.ac.rs

Адреса:
Уредништво часописа Научне публикације Државног универзитета у Новом Пазару, Серија Б: Друштвене & хуманистичке науке, Државни универзитет у Новом Пазару, Вука Караџића бб, Нови Пазар, Тел +381(0)20 317-754

2021 Волумен 4

УВОДНИК

Милица Вујичић
Садржај и Уводник

ОРИГИНАЛНИ ЧЛАНЦИ

О ФОНЕМИ /Х/ У ЈЕДНОМ НОВОПАЗАРСКОМ ИДИОЛЕКТУ
Драгана Новаков – Веселин Петровић

ЗНАЧАЈ РЕПУТАЦИЈЕ КАО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ ИМОВИНЕ ЗА КОНКУРЕНТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Бојан Крстић – Милица Јовановић – Ивана Јањић

КЉУЧНИ ФАКТОРИ УСПЕШНЕ ПРИПРЕМЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА: ПРИМЕР ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Слађана Савовић – Драгица Петровић

САНКЦИОНИРАЊЕ ПОТПОМАГАЊА НЕЗАКОНИТИХ МИГРАЦИЈА У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ
Дамир Јурас – Слободан Марендић – Антонио Вулас

ЗАДРУГА У САВРЕМЕНОМ ПРИВРЕДНОМ ОКРУЖЕЊУ
Мирјана Кнежевић

ПРИКАЗИ

ИЗВРШИЛАШТВО У КРИВИЧНОМ ПРАВУ, ИВАН ЂОКИЋ, (ЕДИЦИЈА ЦРИМЕН) ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, 2020.

Емир Ћоровић

РАЗВОЈ И КОНКУРЕНТНОСТ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЕНЕС ЋОРОВИЋ, ЖИВОРАД ГЛИГОРИЈЕВИЋ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, 2020.

Алма Добарџић

 

2020 Волумен 3

УВОДНИК
Милица Вујичић

ОРИГИНАЛНИ ЧЛАНЦИ

BEYOND TEACHING ENGLISH: EFL STUDENTS’ ACCOUNTS OF LEARNING OUTCOMES IN A COOPERATIVE CLASS
Јелена В. Грубор

ПОДУДАРАЊА У ЗООНИМСКОМ СИСТЕМУ ВУКОВОГ РЈЕЧНИКА И ЈЕДНОГ ПРИЈЕПОЉСКОГ СЕЛА
Веселин Петровић

ПРЕГЛЕДНИ ЧЛАНЦИ
ТРАГОМ РОМАНТИЧАРСКОГ И СЕНТИМЕНТАЛИСТИЧКОГ ДУХА ПСИХОЛОГИЈА ГУБИТКА У ДЕЛУ Ф. СКОТА ФИЦЏЕРАЛДА
Азра А. Мушовић

СОЦИЈАЛНА КОМПОНЕНТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Милош Петровић

УТЈЕЦАЈ ИНФОРМАЦИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ НА УШТЕДУ ЕНЕРГИЈЕ У ХОТЕЛСКИМ ПОДУЗЕЋИМА
Маша Тринајстић

УПРАВЉАЊЕ УСЛУЖНИМ ПРОЦЕСИМА: ПРИМЕР АВИОКОМПАНИЈА
Сања Весић

НЕКИ АСПЕКТИ РАЗВОЈА ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ И ЈАПАНА
Владимир Радивојевић| Сања Весић

СТРУЧНИ ЧЛАНЦИ
НЕСАГЛАСНОСТИ ОКО КЉУЧНИХ ПОЈМОВА У НАСТАВИ СТРАТЕГИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА
Драгић Марић

ПРИКАЗИ
ПАМЕТНА СЕЛА – БУДУЋНОСТ ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА,
ЛЕЛА РИСТИЋ, ЖАРКО БАРБАРИЋ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, 2019.

Милош Димитријевић

2019 Волумен 2

УВОДНИК

Милица Вујичић
Садржај и Уводник

ИЗВОРНИ НАУЧНИ ЧЛАНЦИ

ТЕМАТСКА МОЗАИЧНОСТ И ЖАНРОВСКЕ МОДИФИКАЦИЈЕ У САРАЈЕВСКОМ МАРЛБОРУ МИЉЕНКА ЈЕРГОВИЋА
Полина Королкова

СИСТЕМ ЗООНИМА У ВУКОВОМ РЈЕЧНИКУ
Веселин Петровић

ХРВАТСКИ ПОВИЈЕСНИ РОМАН У ВИЂЕЊИМА РУСКОГ СТРИПСКОГ УМЈЕТНИКА ЈУРЈА ПАВЛОВИЧА ЛОБАЧЕВА И ДРУГИХ ХРВАТСКИХ УМЈЕТНИКА
Ивана Божовић

СТРУКТУРНИ ПРОБЛЕМИ ФИНАНСИРАЊА ПРИВРЕДНОГ РАСТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Енес Ћоровић

ПРЕГЛЕДНИ ЧЛАНЦИ

СТРАТЕШКО УСМЈЕРЕЊЕ ХРВАТСКИХ ПОДУЗЕЋА – ПЛАВИ ИЛИ ЦРВЕНИ ОЦЕАНИ?
Мартина Смодила | Марко Перић |

РЕЖИМ ДЕВИЗНОГ КУРСА У СЛУЖБИ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА – ПРИМЕР СРБИЈЕ, ЦРНЕ ГОРЕ, БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Зенаида Шаботић

ПРИКАЗИ

ИМЕНА ПОМЕНИКА МАНАСТИРА КРУШЕДОЛА, ДРАГАНА НОВАКОВ, ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, ИНСТИТУТ ЗА ТЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА, 2017.
Зоран Ранковић

ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА – БОЈАН КРСТИЋ, ЕРНАД КАХРОВИЋ, ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ, 2018.
Виолета Домановић

 

2018 Волумен 1

УВОДНИК

Милица Вујичић
Садржај и Уводник

ИЗВОРНИ НАУЧНИ ЧЛАНАК

Емир Ћоровић
КРИВИЧНО ДЕЛО САКАЋЕЊА ЖЕНСКОГ ПОЛНОГ ОРГАНА ИЗ ЧЛАНА 121а КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА СРБИЈЕ

ПРЕГЛЕДНИ ЧЛАНЦИ

Наташа Ђорђевић | Ернад Кахровић | Дејан Мирчић | Мирјана Беара
БИОПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ИНОВАЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ НОВИХ ПОСЛОВНИХ ПОДУХВАТА

Горан Квргић | Лела Ристић
УНУТРАШЊИ ИЗАЗОВИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Семир Вехапи
СЕГМЕНТАЦИЈА И ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА ТРЖИШТУ ОРГАНСКЕ ХРАНЕ

Самир Манић
ОБЈЕКТИВНА ПРОИЗВОДНА ОДГОВОРНОСТ МЕДИЦИНСКИХ ПОСЛЕНИКА У ПРАВУ СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА

Селведин Авдић
ХЕТЕРОГЕНА ФИЛОЗОФСКА СХВАТАЊА О КАЗНИ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА КАЖЊАВАЊЕ МАЛОЛЕТНИКА

ПРИКАЗ

Тамара Рађеновић
ПОСЛОВНА АНАЛИЗА И КОНТРОЛА – ИНСТРУМЕНТИ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА, БОЈАН КРСТИЋ, ЉИЉАНА БОНИЋ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ, 2017.