Тренерска школа

Пријава на КОНКУРС

ПРИЈАВНИ ЛИСТ – Оперативни спортски менаџер

ПРИЈАВНИ ЛИСТ – Спортско рекреативни учитељ – Фитнес, IV ниво

ПРИЈАВНИ ЛИСТ – Спортско рекреативни водитељ – Фитнес, III ниво

ПРИЈАВНИ ЛИСТ – Спортки оперативни тренер

ПРИЈАВНИ ЛИСТ – Спортски оперативни тренер-спортски учитељ

КОНКУРС