Likovna umetnost

Struktura studijskog programa

       

Ovaj Studijski program struktuiran je tako da se njegovim apsolviranjem obezbedi realizacija programom definisane svrhe i dosezanje programom postavljenih ciljeva. Na osnovnim akademski studijama Likovne umetnsti studenti imaju obavezne i izborne predmete. Obavezni predmeti obezbeđuju osnovna znanja iz umetničke oblasti, dok im izborni predmeti omogućavaju sticanje znanja iz oblasti koje odgovaraju njihovim ličnim sklonostima.

 

 

 

Svrha studijskog programa

 

Svrha ovog Studijskog programa jeste da obrazuje i osposobi studente kao stručnjake unutar svoje struke. Ovako obrazovani studenti mogu kompetentno svojim daljim samostalnim radom da doprinesu razvoju ukupnog prostora kulture, a naročito oblasti likovne umetnosti kojoj program pripada. Takođe su osposobljeni da aktivno i samostalno sarađuju u interdisciplinarnim istraživačkim i umetničkim timovima, sa institucijama kulture, u mogućnosti su da primene teoretska znanja i veštine u svom radu.

 

Informacije

Šef studijskog programa:
mr Ervin Ćatović, profesor umetnosti
ecatovic@np.ac.rs

Trajanje studija: 4 godine (8 semestara)
240 ESPB

Akademski naziv:
Diplomirani likovni umetnik

Broj mesta: —

Školarina za samofinansirajuće studente: —- rsd

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Likovna umetnost

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
Likovna umetnost

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa osnovnih akademskih studija Likovne umetnosti proizilaze iz svrhe za koju je program sačinjen i mogu definisati kao:

 * Profesionalna osposobljenost unutar struke i ovladavanje kako umetničkim, tako i tehničko-tehnološkim aspektima medija slikarstva,
 * primarno je sticanje trajnog i sistematičnog znanja zarad njihove primene u praksi. Visok nivo poznavanja Likovnog procesa, kao i zavidan nivo kreativno – kritičke svesti,
 * funkcionalno delovanje unutar društveno – kulturnih institucija upotrebom usvojenih akademskih znanja,  ospososbljavanjem studenta da samostalno sprovode i koriste stečena znanja u praksi zasnovanoj na saradnji sa institucijama kulture (muzeji, galerije, izdavačke kuće, institucije kulturnog profila, i u svim ostalim praktično društvenim delatnostima u kojima je likovnost zastupljena i kao umetnički i kao tehnički medij).

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Nakon završenog osnovnog akademskog studijskog programa Likovna umetnost, studenti su kompetentni da:

 * Samostalno rade unutar sopstvene umetničke prakse,
 * funkcionalno učestvuju u institucijama čije delatnosti podrazumevaju primenu slikarstva kao umetničkog ili tehničkog medija,
 * doprinose na kreativnom i profesionalnom nivou unutar stručnih timova iz oblasti struke,
 * osposobljeni su za samostalni pedagoško nastavni rad u osnovnom i srednjem obrazovanju,
 * oposobljeni su za dalji nastavak diplomskih akademskih studija.