Uspeh studenata Departmana za hemijsko-tehnološke nauke

U okviru XI Smotre naučnih radova studenata agronomije sa međunarodnim učešćem, održane
od 14. do 16. avgusta na Agronomskom fakultetu u Čačku, studenti Departmana za hemijsko-
tehnološke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru Dženeta Numanović i Marko
Antonijević, pod mentorstvom prof. dr Zorana Markovića, zauzeli su drugo mesto u kategoriji
master radova.
Na smotri je prezentovano preko 60 naučnih radova studenata osnovnih, master i doktorskih
studija, iz zemlje i inostranstva.