Vanredno stanje

 

U skladu sa Odlukom o uvođenju vanrednog stanja, obaveštavaju se studenti i
nastavnici, kao i administrativno osoblje da na Državnom univerzitetu u Novom
Pazaru neće biti nastave.
Studenti i nastavno osoblje će naknadno, u skladu sa preporukama Ministarstva
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, biti podsredstvom sajta DUNP-a obavešteni
o modalitetima nastave.
Administrativno osoblje radiće prema potrebama, na osnovu utvrđenog rasporeda
dežurstva.
Mole se studenti i zaposleni da redovno prate sajt Državnog univerziteta u Novom
Pazaru.

Rektor
Prof. dr Miladin Kostić