WУС АУСТРИЈА

Од свог оснивања у Грацу са статусом непрофитне организације, ради на унапређењу високог образовања у разним државама широм света. С обзиром да је Државни универзитет у Новом Пазару најмлађи у Србији и да је једини интегрисани, WУС Аустрија је припремио пакет мера подршке нашем универзитету који обухвата:

Мастер Студиес Девелопмент програм (МСДП) – са циљем формирања тржишно оријентисаних мастер програма.
Е-леарнинг центар- Инфраструктурна подршка која ће омогућити увођење модерних наставних алата и метода са посебним акцентом на електронском учењу (еЛеарнинг).
Подршка руководству и администрацији универзитета са посебним нагласком на осигурању квалитета. У том циљу је формирана Канцеларија за обезбеђење квалитета на Државном универзитету у Новом Пазару, чији задатак јесте да пружа информације о имплементацији система квалитета као и подршка руководству универзитета у креирању стратегије обезбеђења квалитета.