Државни универзитет добио „Еразмус повељу“

Државни универзитет у Новом Пазару (ДУНП) поново је од Европске комисије добио  „Еразмус повељу” (Erasmus Charter for Higher Education) за високо образовање, за период од 2021. до 2027. године.

Потписивањем „Еразмус повеље“, универзитет потврђује своју мисију интернационализације и да је учешће у програму  „Ерасмус плус“ део његове стратегије.

„Еразмус повеља“ омогућава даље учешће на медјународним пројектима под покровитељством Европске уније.

Прву овакву повељу ДУНП је добио 2016. године и она се односила на петогодишњи период што је био предуслов за даље учешће универзитета у  „Еразмус плус” програму у светлу тада новодобијеног програмског статуса Републике Србије.

Новом повељом ДУНП стиче право да учествује у финансирању које обезбеђује Европска унија кроз различите програме у области високог образовања.

“Еразмус плус” програм је највећи европски програм финансирања пројеката у области образовања и академске мобилности. „Еразмус повеља” за високо образовање описује основне принципе које свака вискошколска институција мора поштовати када се пријављује за пројекте или спроводи пројектне активности у оквиру целокупног  „Еразмус” програма Европске комисије.