Државни универзитет у Новом Пазару део MediCoRe заједнице (Mediterranean Community Resilience)

MediCoRe (Mediterranean Community Resilience) асоцијација je настала на иницијативу Политехничког универзитета у Барију, који је овом приликом угостио представнике са око 30 високошколских установа. У име Државног универзитета у Новом Пазару, Споразум о сарадњи је потписао проф. др Зоран Марковић, проректор за науку. 
 
Основни циљ овог споразума је успостављање партнерства међу свим медитеранским високошколским установама и креирање иновативне мреже чији ће рад координирати Политехнички универзитет у Барију. Визија ове асоцијације медитеранских ВШУ је успостављање јасних стратешких одредница паметног и одрживог развоја у свим научним областима како би овај регион континуирано напредовао и развијао се у складу са принципима циркуларне економије.