За студенте студијског програма Српска књижевност и језик

Консултације за студенте који нису положили испите из
предметa: Педагогија, Психологија образовања и Основе педагошке
психологије, биће одржане 23.11.2023. године у кабинету 105 (у новој
згради) од 12.30 до 13.00. часова. Наведене консултације одржаће
предметни наставници за СП Српска књижевност и језик, проф. др
Милица Тошић Радев и проф. др Драгана Јовановић.