Potpisan sporazum sa Univerzitetom Uşak u Republici Turskoj

Rektor Državnog univerziteta u Novom Pazaru prof. dr Zana Dolićanin i prorektor prof. dr Dragoslav Šumarac prisustvovali su petom međunarodnom sastanku zaposlenih u visokom obrazovanju, organizovanom na Univerzitetu Uşak, u Republici Turskoj, u okviru Erazmus+ razvojnog projekta koji ova visokoškolska ustanova realizuje nekoliko godina unazad.

Sastanku su prisustvovali predstavnici 35 univerziteta iz 25 zemalja. Cilj ovih sastanaka je razmenjivanje najboljih praksi učenja kao i utvrđivanje potencijala za dalja ulaganja i umrežavanje univerziteta.

Ovo je bila prilika i da sporazum o saradnji između Univerziteta Uşak i Državnog univerziteta u Novom Pazaru potpišu rektori prof. dr Ekrem Savaş i prof. dr Zana Dolićanin. Sporazum podrazumeva razmenu nastavnika i studenata, sprovođenje zajedničkih istraživačkih projekata kao i organizaciju konferencija, seminara i simpozijuma od obostranog interesa za ove dve institucije.