Проф. др Зана Долићанин нови ректор Државног универзитета

Савет Државног универзитета у Новом Пазару (ДУНП), данас је за новог ректора ове високообразовне институције изабрао др Зану Долићанин, редовног професора Департмана за биомедицинске науке.

По утврђеној процедури, Сенат Државног универзитета је раније, 5. октобра, руководећи се предлозима са нивоа департмана, утврдио листу кандидата за ректора, на којој су били проф. др Зана Долићанин и проф. др Раде Грбић.

На крају изборне процедуре Савет, као највиши орган управљања, данас је тајним гласањем одлучио да ректор у наредном трогодишњем мандатном периоду до 2025. године, буде Зана Долићанин.

На седници Савета је истакнуто да је Зана Долићанин, успешно обављала функцију проректора Државног универзитета, раније и дужност шефа Департмана за биомедицинске науке и да је постигла изузетне резултате у педагошком, научном и стручном раду.

 „Најважније питање за Државни универзитет у Новом Пазару је квалитет образовног процеса: што подразумева редовну наставу, адекватан наставни кадар, савремено опремљене лабораторије и апсолутну посвећеност студентима. Такође, научно-истраживачка делатност и пројекти су кључни за развој универзитета“-истакла је Зана Долићанин.

Зана Долићанин је доктор  медицинских наука и редовни професор Државног универзитета у Новом Пазару. Универзитетску каријеру почела је 2001. године  на Медицинском факултету Универзитета  у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. На Државном универзитету  је ангажована од 2009. године.

Проф. др Зана Долићанин била је шеф студијског програма Здравствена нега, шеф  Департмана за биомедицинске науке у периоду од 2015. до 2021. године, када је именована за проректора Државног универзитета у Новом Пазару. Од јуна 2022. године је члан Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије.

Боравила је на усавршавању на  Институту за патологију Шига Универзитета у Јапану. Као стипендиста Министарства просвете била је на постдокторском усавршавању на Универзитету  Бордо-Сегален у Француској.

Зана Долићанин на дужност ректора долази после проф. др Драгослава Шумарца, који је био вршилац дужности ректора протеклих шест месеци.

0
4
14