Проф. др Ћемал Долићанин изабран за потпредседника Удружења професора емеритуса

На Универзитету у Београду одржана је оснивачка скупштина Удружења професора емеритуса
државних универзитета Србије, на којој је за председника изабран проф. др Бранко Ковачевић, а за
потпредседнике проф. др Ћемал Долићанин, проф. др Радмила Недучин Маринковић и проф. др Дејан
Поповић .
Ректор Универзитета у Београду проф. др Владан Ђокић, истакао је да му је част да се обрати
еминентном скупу професора емеритуса и пружио је пуну подршку оснивању овог удружења .
Према његовим речима, статус овог академског звања, које служи на понос, мора бити јасно
дефинисан.
„Од вас универзитети могу да црпе знање и искуство још дуги низ година, а Универзитет у
Београду и Конференција универзитета Србије ће свим снагама и могућностима подржати оно што
желите да остварите као скуп изузетних научника”, истакао је на оснивачком скупу Удружења
професора емеритуса ректор Ђокић