Сарадња са кинеским универзитетима

Проф. др Драгослав Шумарац, в. д. ректора Државног универзитета у Новом Пазару и проф. др. Ченг
Чаугуи (Зхенг Цхаогуи) председник реномираног кинеског универзитета Ћучоу (Цхузхоу)
потписали су данас на „онлине” конференцији споразум о академској сарадњи ових високошколских
установа.
Потписаним споразумом предвиђени су заједнички истраживачки пројекти, размена студената и
наставника, заједничке обуке, менторски рад и друге академске активности.
“Ово је наставак добре сарадње са универзитетима из Републике Кине и посебно са проф. др
Маосен Цаом, са којим смо објавили неколико радова у водећим научним часописима“- оценио је
ректор Шумарац.
Свечаном потписивању споразума и састанку на којем су вођени разговори о сарадњи,
присуствовали су и проф. др Зана Долићанин, проректор Државног универзитета и шефови студијских
програма Архитектура и Грађевинарство: доц. др Џемила Бегановић и доц. др Александар
Радаковић.