Табороши стипендије

О стипендији

Табороши Стипендија установљена је знак у сећања на личност и дело професора Светислава Таборошија, како би се пружио допринос даљем развоју области у којима је професор оставио неизбрисив траг – истраживање улоге права у регулисању привредних токова и промоције научно-истраживачког рада међу студентима који су одлучили да се специјализују за област права и економије. Табороши стипендија покренута је од стране бивших студената Универзитета у Београду  који желе да у знак сећања на свог ментора подрже студенте који представљају будућност српске науке и друштва.

„Ово је веома важан и јединствен догађај јер су студенти основали фондацију свом професору. Могу слободно да кажем да је ово један од најлепших тренутака за мене, да гледам како се студенти одужују својим професорима и то тако што својим млађим колегама пружају прилику за усавршавање. То је велика мотивација и за победника али и за све учеснике јер су овакви конкурси као Олимпијске игре, није важно победити већ учествовати,“ рекао је Сима Аврамовић, бивши декан Правног факултета Универзитета у Београду, приликом доделе прве Табороши стипендије.

 

Стипендија за 2022. годину

Наградни фонд стипендије „Табороши стипендија“ обезбеђују породица Табороши и Адвокатска канцеларија Gecić Law. Укупан наградни фонд стипендије износи ЕУР 2.000 (који ће бити исплаћен у динарској противвредности израчунатој по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате).

Период за који се стипендија додељује је од децембра 2022. године закључно са новембром 2023. године, а право на учешће на конкурсу имају сви студенти:

  • Који су 2022. године први пут уписани на 4. годину основних академских студија на једном од државних правних факултета у Србији; и
  • Који су закључно са јунским испитним роком 2022. године остварили просек у досадашњем студирању од најмање 8,5 (осам зарез пет).

Наградни фонд ће бити распоређен на једну или више стипендија на основу оцене дате од стране комисије сачињене од чланова породице Табороши, професора Правног факултета Универзитета у Београду и адвоката специјализованих за област привредног права. Комисија ће оценити кандидате руководећи се превасходно:

  • Квалитетом есеја на тему:
    • „Нова пространства Метаверса и право: Могућност, начин и области примене права у виртуелном свету аватара“

 

  • Посвећеношћу кандидата истраживачком раду у области привредног права током студија и образложеним планом да каријеру посвети раду у привредној адвокатури и/или научно-истраживачком раду у области привредног права.

Важни датуми1

  • Рок за подношење документације (дефинисане условима конкурса) је 11.2022. године;
  • По истеку рока за подношење документације, ужи круг кандидата ће бити позвани на интервју са комисијом;
  • Одлука о избору најбољег кандидата или више кандидата биће објављена 11.2022. године, на сајту адвокатске канцеларије Гецић Лаw;
  • Стипендије ће изабраним кандидатима бити додељене након 1.12.2022.године

1 Наведени рокови су подложни изменама у складу са условима конкурса.

Особа задужена за организацију „Табороши Стипендије“ у адвокатској канцеларији Гецић Лаw, а којој се можете обратити за сва питања у вези са стипендијом је:

Христина Косец
Е-маил: hristina.kosec@geciclaw.com
Тел: +381 11 404 35 70

Целокупна конкурсна документација као и услови конкурса доступни су на: www.geciclaw.com/sr/taborosi-stipendija.