October 2018

Month

Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru otvoren je Klub studenata psihologije „Psihoideal“. Na svečanom otvaranju Kluba, čiji je cilj promocija psihologije kao nauke, prisutnima se obratio prof. dr Miladin Kostić, rektor Državnog univerziteta, a govorili su i predstavnici Udruženja psihologa Novi Pazar i Udruženja za pomoć osobama sa autizmom. „Psihoideal“ će povezivati studente iz različitih...
Read More
U okriviru predmeta Kreativno pisanje,nastavnika doc. dr Nadije Rebronja,predstavljene su objavljene knjige studenata i alumnija Departmana za filološke nauke. Na filološkoj večeri predstavljeno je deset objavljenih knjiga autora:Adise Musić, Ajše Bahović, Ajtane Dreković, Aleksandre Jovičić, Birsene Džanković, Elzane Crnovršanin, Ersana Muhovića, Selme Hasanović i Amele Halilović, koji su diplomirali ili još uvek studiraju na studijskom...
Read More
Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru sa različitih departmana, predvođeni doc. dr Senadom Ganićem sa Departmana za pravne nauke, bili su gosti Univerziteta u Ankari. Oni su imali prilike da se, tokom dvonedeljnog boravka, upoznaju sa turskom državom, kulturom, tradicijom, obrazovanjem i jezikom. Za studente je u Ankari bio organizovan kurs turskog jezika, popularni Tömer,...
Read More